Disclaimer

Het is nadrukkelijk niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BM Bedrijfsmakelaars, de op deze site getoonde gegevens te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te 'reverse engineeren', te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is slechts toegestaan om een hyperlink aan te brengen, indien daartoe voorafgaand door BM Bedrijfsmakelaars schriftelijke toestemming is verleend.

Tevens zijn alle aanbiedingen vrijblijvend, er kunnen derhalve geen rechten aan de op deze site getoonde gegeven waaronder foto's, teksten en/of tekeningen worden ontleend.